OFERTA
STUDIO GRAFICZNE M2

Poprawny montaż elektroniczny jest bardzo ważnym elementem systemu prepress. Nasze stanowiska ArtPro są dodatkowo wyposażone w dwa moduły PowerStepper i PowerLayout, umożliwiające wykonanie bardzo dokładnego montażu na arkuszu druku, dzięki współpracy z pilkami CAD oraz jak najbardziej ekonomicznego wykorzystania tego arkusza.